De leer van Yin Yang 陰 陽

BALANS TUSSEN YIN EN YANG IN HET LICHAAM


Volgens de Oosterse wijsheid wordt iedereen geboren met een specifiek lichaamstype. Daarnaast zijn sommige organen in ons lichaam meer Yin en andere meer Yang. Door bepaalde soorten voedsel te eten, kunnen we een optimale balans creëren tussen Yin en Yang. Onbewust beïnvloeden we deze balans doordat we op specifieke momenten een duidelijke voorkeur hebben voor bepaald voedsel. Als het koud is, hunkeren we naar een heerlijke warme kop soep of een stevige stamppot. Maar als het warm is, kiezen we eerder voor een frisse salade en een glas koud water.

Volgens het Taoïsme kan al ons eten worden ingedeeld op een schaal van Yin tot Yang. Hoe Yin of Yang een product is, hangt af van de kwaliteit van het product, of het boven of onder de grond groeit, hoe vers het is, of het geraffineerd is en hoe het bereid wordt.


YIN EN YANG VOEDSEL

Yin-voedsel is meestal verkoelend en heeft een hydraterend effect op het lichaam. Yang-voedsel verwarmt het lichaam en droogt uit. Dit heeft niet zo zeer te maken met de daadwerkelijke temperatuur of het vochtgehalte van het voedsel, maar meer met het effect dat het voedsel op het lichaam heeft. Gekookte spinazie is bijvoorbeeld verkoelend en hydraterend, net als gebakken tofu. Gekoelde sambal, gember en scherpe kruiden zijn juist verwarmend. En hoewel cashewnoten van zichzelf droog zijn, hebben ze op het lichaam een hydraterend effect. De traditionele Chinese geneeskunde bestudeert al duizenden jaren het effect van voedsel op de gezondheid en onderscheidt een aantal verschillende aspecten en lichaamstypes. Afhankelijk van de bouw van je lichaam kun je door middel van een bepaald dieet dat volledig is afgestemd op de behoeften op basis van je huidige Yin- en Yang-energie een optimale balans creëren en je gezondheid verbeteren. 

Yin Yang principes


Yin en yang (☯) zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.


Uitleg

Het universum; alles wat er is en niet is, wordt de Tao (of Dao) genoemd. De Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden. De Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden: yin en yang. Dit zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad; beide waarden bestaan slechts in relatie tot elkaar. Je kunt 'lang' uitsluitend lang noemen in relatie tot 'kort'; beide kunnen dus niet afzonderlijk (op zichzelf) bestaan.


Yin wordt in verband gebracht met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat zonder oordeel voor de vrouwelijke natuur. Yang wordt in verband gebracht met de heldere zon en komt zonder oordeel overeen met de mannelijke natuur.


Yin: de donkere zijde van de berg en yang: de lichte zijde van de berg. Yin en yang zijn de uitdrukkingsvormen van de Tao en hebben op zichzelf geen waarde. Je kan dus nooit een yin- of yang-mens zijn in absolute zin!


Yin en yang worden in de regel met respectievelijk zwart en wit aangegeven. Yin en yang zijn 'gevangen' in een cirkel, dat symbool staat voor de tao; taoïsme, het Taijitu (太極圖), ook bekend als het Tai Chi-symbool.


Yin yang toont zich (manifesteert zich) volgens een aantal principes:


Yin en yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden.

Alles is gebonden aan de dynamiek/beweging van het yin-en-yang-principe.

Yin of yang kunnen ook niet verdwijnen of ontbreken.

Het absolute yin of absolute yang bestaat niet. Er is geen absoluut donker of licht; in de nacht wanneer het donker is, kan men toch zien en overdag zijn er altijd schaduwen.

Iets kan pas yin of yang genoemd worden wanneer men het vergelijkt met iets anders.

Yin en yang zijn onderling verbonden, wanneer één waarde te groot wordt, dan remt de ander af.

Yin is de veroorzaker van yang; hetgeen in het symbool tot uitdrukking wordt gebracht door de witte stip in donkere yin.

Yang is de veroorzaker van yin; hetgeen in het symbool tot uitdrukking wordt gebracht door de zwarte stip in het lichte yang.

Niets in het universum is volledig yin of volledig yang. Wanneer men door het midden van de cirkel van het yin-yangsymbool een verticale lijn tekent, dan ziet men dat in de ene waarde ook de andere aanwezig is; de halve cirkels die ontstaan tonen in yin yang en in yang yin. De twee stippen geven aan dat het ene het begin is van het andere, dat yang het begin is van yin en yin het begin van yang.


De lijn die de 'scheiding' tussen yin en yang aangeeft, wordt niet als een rechte verticale lijn getekend. Het is een 'S' waarmee wordt aangeduid dat een en ander een dynamisch proces is. Je kan dus stellen dat yin en yang de te onderscheiden delen van de Tao zijn, die elkaar veroorzaken en in stand houden. Het zijn de delen van de eenheid (tao).


De begrippen yin en yang kunnen dus alleen in een wederkerigheid functioneren: water (yin) - stoom (yang) - ijs (yin). Het is dus niet zinvol om te zeggen dat yin = water en yang = boven o.i.d..


Hoewel yin staat voor vrouwelijkheid en yang voor mannelijkheid komen in het lichaam van beide seksen beide elementen voor. Dit wil niet zeggen dat iedereen precies voor 50% uit yin moet bestaan en voor 50% uit yang. Elke persoon heeft een unieke eigen verhouding van yin en yang, dat door het leven ontregeld kan raken. Ondanks dat ontregeling van yin en yang tot ziekte kan leiden, geeft ontregeling ook nieuwe inzichten/mogelijkheden.


Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de beweging van yin en yang; de constitutie, het klimaat, het seizoen, de bezigheden en de emotionele omgeving. Alle componenten beïnvloeden elkaar constant en werken als een dynamisch netwerk.


yin             yang

onder          boven

koud            warm

water            vuur

vrouwelijk      mannelijk

maan             zon

zwart             wit

donker           licht

   passief        agressief

   haat              liefde

     stilte           beweging


Hierdoor is in balans zijn geen vast statisch moment, maar een gebalanceerd persoon is instaat zich onder alle omstandigheden aan veranderingen aan te passen.


Leven is bewegen

De yin-yang filosofie is tot op de dag van vandaag de basis van de Chinese cultuur; geneeskunst(acupunctuur), sport, dans of de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid (Chinese astrologie) e.d.


Een interessant voorbeeld van de dynamiek van yin en yang vindt men in de Chinese geneeskunst, van de lever stelt men dat deze yang bevat binnen het yin. Omdat de lever bloed opslaat, heeft de lever ook de yin-kwaliteit van vasthouden. Maar omdat de lever ook het Qi beweegt, heeft hij ook de yang-kwaliteit van beweging. De lever is dus zowel een yin- als een yang-orgaan.Geen echte dualiteit

En zo kwam uiteindelijk het besef/bewust zijn, dat de Tao (het Alles) zich manifesteert in twee tegengestelde waarden 'die geen dualiteit vormen'. Yin (het éne) is niet beter dan yang (het ander) en andersom, ze zijn even-waardig aan elkaar. Evenwaardig betekent in deze gelijk èn toch verschillend. Dus niet gelijkwaardig.


Deze wijze van denken is voor de westerse mens lastig. Dit komt o.a. doordat de taal, waarin hij zich uitdrukt geen beeld- maar een lineaire taal is. Hierdoor kan de essentie van zaken niet altijd eenvoudig worden weergegeven; zo zegt ons woord: 'arm' niet of het om een ledemaat gaat of dat men geen geld heeft. Onze lineaire uitdrukkingsvorm geeft ons ook de mogelijkheid het ene een meerwaarde te geven (dualiteit).


In dit kader is het interessant te zien dat het yin-yangsymbool, in de westerse wereld veelal wordt weergegeven met links/yin de kleur wit terwijl yin niet wit kan zijn omdat yin het donkere betekent. Zie het yin-yangsymbool rechts boven


In de oude authentieke Chinese literatuur wordt, omdat men toen niet van links naar rechts las, het yin-yangsymbool bovendien niet links-rechts/verticaal afgebeeld, maar horizontaal/boven-onder en yin, het donkere werd niet met zwart afgedrukt, maar met geel of rood.


Door deze 'slordigheden' is de essentie van de yin-yangfilosofie voor de westerse mens moeilijk te begrijpen; laat staan het toe te passen!Taoïsme


Tai Ji, Yin en Yang als eenheid.


Het taoïsme, daoïsme of geschreven als tauïsme (uitgesproken als [daauw-is-me]) is een Chinese filosofische stroming. Het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven.


Letterlijk betekent Tao (weg/doelgericht-gaan), hetgeen ook in het Chinese karakter voor Tao valt te herkennen.


Filosofie

Het taoïsme heeft zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld van een strenge ethische filosofie. Volgens het taoïsme bevindt alles zich in een perfecte harmonie die niet statisch is, maar in voortdurende verandering. Het evenwicht wisselt steeds en niets kan bestaan zonder zijn tegendeel. Leven in eenheid met de natuur was het oorspronkelijke ideaal. De klassieke taoïstische geleerde trok zich daartoe terug uit de mensenmaatschappij en leefde als een kluizenaar in de wildernis (op veel prenten wordt hij zo afgebeeld).


Het woord Tao (道) betekent 'de Weg' en vormt het kernbegrip van het taoïsme, waaraan het ook zijn naam ontleent. Tao is het ondeelbare en onbeschrijfbare principe, waaruit alles voortvloeit. Het zou beschreven kunnen worden als de Rivier, de Stroom.Tai Ji/ Tai Chi

Tai Ji (of Tai Chi) (太極 / 太极) betekent 'het hoogste uiterste' en is het oneindige en fundamentele principe van evolutie en zelf-organisatie. Het is de eenheid van Yin en Yang (☯) en daarmee het hele bestaan.

Yin (阴) en Yang (阳) zijn de universele antagonisten, elkaar aanvullende kwaliteiten van het bestaan. Zo kunnen kou (Yin) en warmte (Yang) niet zonder elkaar bestaan. Andere voorbeelden van Yin-Yang zijn water-vuur, maan-zon, aarde-zon, maan-aarde en vrouw-man. Wat opvalt is dat aarde in betrekking tot de maan yang is (en de maan yin) maar in betrekking tot de zon yin (en de zon yang). Yin-yang zijn dus relatieve of betrekkelijke begrippen en het is dus niet zo dat iets yin is of yang is in absolute zin, de begrippen staan altijd in een betrekking. Wat donker, vochtig, passief, troebel, koud, zacht en vrouwelijk is, wordt beschouwd als Yin en wat licht, droog, actief, helder, warm, hard en mannelijk is, als Yang.


Wu Xing (五行)

De twee cycli van het Vijf Fasenmodel in de Chinese filosofie.

Wu Xing (五行) is het harmonische systeem van de vijf elementen: water, vuur, aarde, metaal, hout. Het systeem heeft een voedende (voortbrengende) cyclus (Sheng): hout → vuur → aarde → metaal → water → hout; en een controle cyclus (Ke): hout → aarde → water → vuur → metaal → hout. De twee cycli vormen samen een regelmatige vijfhoek met een vijfpuntige ster erin. Ze worden ook vaak samen afgebeeld als cirkel met een vijfpuntige ster. De cirkel is de Sheng-cyclus, de ster geeft de Ke-cyclus weer.


Wu wei (无为) is het niet-doen (niet te verwarren met niets doen) of loslaten. Een taoïst probeert zich niet te verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan maar wel bewust in mee te gaan.